Köpsvillkor

Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när shop.folkhalsoinformation.se har bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av shop.folkhalsoinformation.se. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. Shop.folkhalsoinformation.se har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år och shop.folkhalsoinformation.se måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

Pris
I priserna ingår moms med 25 % för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som shop.folkhalsoinformation.se inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

Frakt
Fri Frakt vid alla köp över 900,-
Fri Frakt vid köp av alla stegräknare och aktivitetsmätare.

Ångerrätt och Öppet köp
Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning.  Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakten. För alla varor gäller ångerrätten endast om förpackningen är obruten.

Om du har några frågor kring ångerrätt, reklamation så kan du kontakta oss så svarar vi på dina frågor. Vi svarar på alla mailfrågor inom 24 timmar (mån-torsdag 9-17, fredag 9-16).

Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via e-post för vidare instruktioner. Meddela oss helst via e-post info@shop.folkhalsoinformation.se  innan du skickar något och lägg med fakturan/kvittot. Vi betalar frakten.

Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

Återbetalningar
Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker snarast möjligt från att vi har mottagit och godkänt din retur. Dock alltid inom 30 dagar.

Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Skydd av personuppgifter
I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post: info@shop.halsoinformation.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Våra betalningslösningar
Klarna Faktura och Klarna delbetalning, villkor Klarna
Bank och kreditkort: Vi använder oss av Payson som kortleverantör och Payson.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm.
http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/